Syuuen Kinkyuu Nyuu Tou 24 Ji (Mitsu-Man 2009-01 Vol. 5) Baseballbat Boy