ranchi kibun mukiryoku Mukuchikei jk Hibiya san ukkarisch sensei keine kakitare ni nacchaimashita. Russisch Teil 2