junny eigyou buchou Shiraki Yukino Vente Directeur Shiraki Yukino (comic kairakuten Bête 2007 05) imari+torn